خمیر سیلیکون باعث پر کردن کامل سطوح بین هیت سینک و پردازنده می‌ شود تا از این طریق گرمای ایجاد شده در پردازنده به درستی از آن گرفته و تهویه شود . این خمیر را می‌توانید از فروشگاه‌ های لوازم جانبی و سخت‌افزار تهیه نمایید .
توجه داشته باشید که استفاده از این خمیر قواعدی دارد که به آن اشاره می‌کنیم . ابتدا محل اتصال پردازنده با فن را تمیز کنید.
در صورتی که از قبل خمیری روی این سطوح باقی مانده باشد ، آن را با دستمالی که الکتریسیته ساکن ایجاد نکند ، خیلی آهسته تمیز کنید . سپس به مقداری که یک لایه بسیار نازک روی سطح هیت‌سینک فن را پوشش دهد ، خمیر سیلیکون قرار دهید . دقت داشته باشید که اگر حجم خمیر زیاد باشد اثر عکس خواهد داشت. سپس قطعات را در جای اصلی خود قرار دهید .