مقاومت
در مدارات الکترونیکی و مباحث الکترونیک عمومی اولین قطعه ای که مورد برسی قرار می گیرد قطعه ای به نام مقاومت است. مقاومت ها کاربرده زیادی دارند. اصلی ترین این کاربردها به عنوان یک کاهش دهنده ی ولتاژ شناخته می شود. در طراحی یک مدار الکترونیکی هر واحد مدار ممکن است برای کار نیاز به یک ولتاژ مشخص داشته باشد. از طرفی منبع تغذیه ی آن نیز(به عنوان مثال یک باتری) فقط یک ولتاژ ثابت در خروجی دارد. برای اینکه بتوان واحدهای مختلف مصرف کننده را توسط همان منبع تغذیه راه انداخت باید ولتاژهای مختلفی از تغذیه فراهم شود. مقاومت این قابلیت را دارد و کافی است بین مصرف کننده و تغذیه از یک مقاومت(به صورت سری) استفاده گردد. در عمل این باعث میشود زمانی که جریان از منبع تغذیه به سمت مصرف کننده حرکت می کند از مقاومت هم عبور می کند. عبور جریان از مقاومت باعث میشود که دو سره مقاومت ولتاژی قرار گیرد، ما به این ولتاژ(افت ولتاژ مقاومت)می گوییم. این که چقدر از ولتاژدر مقاومت افت شود به میزان مقاومت و جریان مورد نیاز مصرف کننده بستگی دارد و در اختیاره طراح است. فرضا مقاومتی را سره راه مصرف کننده ای قرار داده ایم که با توجه به طراحی لازم است یک ولت دو سره مقاومت افت کند. اگر منبع تغذیه پنج ولتی باشد ولتاژ به مصرف کننده به چه میزان خواهد بود؟

توسط روابط موجود میان ولتاژ و جریان و اهم می توان اهم مقاومت را محاسبه کرد. یکی از قوانین پایه و اساسی مدارات الکترونیکی قانون اهم است: V=I*R

این قانون بیان می کند که جریان عبوری I از هر قطعه به مقاومت R باعث ایجاد ولتاژی به V در دو سره آن قطعه خواهد شد.

از طرفی چون رابطه به صورت خطی است، میتوان این گونه استدلال کرد که افزایش ولتاژ مدار در صورتی که مقاومت تغییر نکند باعث افزایش جریان می شود. واحدهای دیگری هم در مدار یک مصرف کننده قرار می گیرند که به ولتاژهای متفاوتی نیاز دارند. کافی است برای آن واحدها از مقاومت هایی با مقادیر دیگر استفاده شود. مجموعه ی این کاربردها باعث می گردد که مصرف مقاومت در مدارات الکترونیکی افزایش یابد. در واقع همین طور است، اگر موبایلی را با جدیدترین تکنولوژی در اختیار بگیریم، با بررسی مدار آن متوجه خواهیم شد یکی از پر مصرف ترین قطعات آن مقاومت است که از درون مدار حذف نشده است. واحد مقاومت اهم است و مقدار آن میزان مقاومتی است که این قطعه در برابر جریان دارد.

مقاومت های موبایلی در اندازه ها و شکل های متفاوت ساخته میشوند. در بعضی از قسمت های مدار نیاز است از چند مقاومت یکسان در مدار های متفاوت استفاده شود. جهت سهولت در ساخت و تولید و از طرفی کاهش تراکم قطعات، طراحان چند مقاومت را در یک بسته بندی قرار می دهند.

همانطور که گفته شد واحد مقاومت (اهم) است ودر نقشه خوانی، مقاومت را با سر کلمه ی R که گرفته شده از Resistor ( به معنای مقاومت) مشخص می کنند. از آنجایی که واحد اهم مقدارش کم است و در خیلی از مدارات از مقاومت هایی با اهم های بالاتر استفاده میشود، جهت راحت تر بیان شدن از مقادیر اختصاری کیلو اهم که هر کیلو اهم ۱۰۰۰ اهم است(ΩK) استفاده می کنیم. واحد بیشتر از کیلو اهم، مگا اهم است و هر مگا اهم ۱۰۰۰۰۰۰ اهم می باشد (ΩM). همانطور که اشاره شد مقاومت ها در شکل های ظاهری متفاوتی تولید می شوند. مقاومتهایی با ابعاد و اندازه های بزرگ که مقدار اهم شان با حلقه های رنگی مشخص می گردد، در دستگاه هایی که برای نصب مشکل فضا ندارند، مانند مانیتور و تلویزیون استفاده می شود، اما در دستگاه های پورتابلی مانند موبایل نیاز است که قطعات کوچکتر شوند.به فناوری استفاده از قطعات در ابعاد و اندازه کوچک تکنولوژی SMD گفته می شود. SMD یعنی قطعاتی که به صورت سطحی نصب میشوند. در حالت عادی قطعات الکترونیکی از یک طرف روی برد نصب می شوند و به دلیل داشتن پایه های بلند از طرف دیگر روی مدارلحیم میگردد، ولی قطعات SMD پایه ی بلند و اضافه ندارند و از همان طرفی که قطعه نصب می شود لحیم میشود. برای مشخص کردن اهم مقاومت های SMD از کدهای عددی استفاده می شود.این کد های عددی روی خود مقاومت نوشته شده است و از آنجایی که مقاومتSMD بسیار کوچک است کدها نیز بسیار کوچک هستند و با چشم غیر مسلح نیز دیده نمی شوند.