فراخوان پيجر (پيجو)


فراخوان پيجر گيرنده كوچك و سبكي است كه براحتي قابل حمل مي باشد .
اين دستگاه پيام هاي عددي و پيام هاي صوتي ( به مدت سي ثانيه ) را دريافت مي كند . در فراخوان يك صفحه نشاندهنده براي مشخص كردن پنج شماره و يك بلندگو جهت پخش پيام صوتي در نظر گرفته شده است .
هر فراخوان داراي يك آدرس مشخص مي باشد و پيام مربوط به يك فراخوان را فراخوان هاي ديگر نمي توانند دريافت كنند .
با برنامه ريزي خاصي ، هر ده يا چند فراخوان مي توانند تشكيل يك گروه بدهند به طوريكه پيام در يك زمان توسط فراخوان هاي يك گروه دريافت شود .
فراخوان داراي دو حافظه به منظور ذخيره كردن دو پيام ده رقمي است .
اعداد يك پيام ده رقمي مي تواند مشخص كننده اطلاعات خاصي از قبيل شماره تلفن اتاق ، دستگاه و امثال آن باشد .
دستورالعمل استفاده از سيستم فراخوان پيجو
شخصي كه بخواهد شما را فراخواني كند بايستي اقدامات زير را انجام دهد .
شماره فراخوان شما را بداند و از طريق تلفن شماره 198 را بگيرد و به محض شنيدن بوق ممتد ، شماره 4 رقمي فراخوان شما را بگيرد .
- در اين لحظه شخص متقاضي مي تواند شماره تلفن خود را تا 10 شماره بگيرد .
- پس از اتمام شماره گيري توسط متقاضي و چند لحظه تامل ، صداي بوق ممتد و سپس بوق اشغال بگوش متقاضي مي رسد كه نشاندهنده ارسال پيام و دريافت پيام از طرف شما مي باشد . ( متقاضي گوشي را مي گذارد و ديگر اقدامي ندارد .)
- دستگاه گيرنده شما نيز به صدا درمي آيد و تمام شماره هايي را كه متقاضي گرفته بود روي صفحه گيرنده شما ثبت مي گردد بدين ترتيب كه 5 شماره اول آن روي صفحه نمايان مي گردد و چند شماره بعدي در حافظه دستگاه قرار دارد كه با فشار دكمه قرمز رنگ ، شماره هاي بعدي روي صفحه نمايان مي گردد .
- ارسال پيام در حالت اضطراري
در صورتيكه شخص بخواهد پيام فوري و مهم براي شما بفرستد بايد پس از گرفتن 198 و شنيدن صداي بوق آزاد و گرفتن شماره فراخوان شما بلافاصله عدد 06 را بگيرد و سپس پيام رمز خود را با 8 شماره بگيرد .
در اين حالت گيرنده فراخوان شما با صداي مقطع حالت اضطراري را باطلاع مي رساند و پيام عددي روي صفحه گيرنده ثبت مي گردد .
در اين حالت عدد 06 نيز روي صفحه و در ابتداي پيام ثبت مي شو د.
تاريخچه پيجر
پيجر يك دستگاه گيرنده راديويي كوچك مي باشد كه امكان دريافت پيام، توام با دسترسي مداوم يك طرفه را براي كابر فراهم مي نمايد.
اين سيستم شبكه پيجر در سال 1921 توسط ديترويت ( امريكا) مورد استفاده قرار گرفت. اصطلاح پيجر اولين بار در سال 1959 در اشاره به يك محصول ارتباط راديويي ساخت شركت موتورولا بكار گرفته شد و آن وسيله كوچكي بوده كه پيامهاي راديويي را بطور راديويي را بطور انفرادي به كساني كه آن را حمل مي كردند، مي رساند.
در اوايل دهه 1990 پيجرهاي با پوشش آنتن دهي وسيعي به بازار آمد و تعداد استفاده كنندگان آن به 22 ميليون نفر رسيد. در سال 1994 بيش از 61 ميليون نفر از پيجر استفاده مي كردند. در كشورهاي پيشرفته پس از يك دوره ركود كوتاه مدت پيجر مجددا به عنوان يك وسيله ارتباطي، كارامد، بي خطر و ارزان مورد توجه قرار گرفته و استفاده از آن بجاي ساير وسايل ارتباطي بسيار معمول گشته است. بطوريكه در سال 2003 تعداد مشتركين به بيش از 250 ميليون نفر رسيد.
پيجر چگونه كار مي كند؟
پيجر يك وسيله پيام گير ارتباطل قابل حمل مي باشد. شخص ارسال كننده پيام (خواهان ارتباط calling party))، از تلفن معمولي براي گرفتن شماره پيجر طرف مقابل استفاده مي كند و پيام عددي يا حرفي يا صوتي خود را ارسال مي كند.به مدت كوتاهي پيام توسط گيرنده پيجر دريافت شده و دارنده پيجر با شنيدن صداي بيپ و يا لرزش بدون صدا،‌از رسيدن پيام آگاه مي شود.
اين پيام در صفحه نمايشگر(LCD) پيجر قابل رويت مي باشد. رمز و راز پيجر در اين است كه در داخل آن جعبه كوچك گيرنده اي كار گذاشته شده كه در عين سادگي از نظر تكنيكي بسيار پيچيده مي باشد.
تعريف گيرنده پيجر
پيجر(Pager) يك لغت انگليسي است و فارسي آن توسط فرهنگستان ادب فارسي به پيجو معادل سازي شده است و در واقع يك دستگاه گيرنده راديويي مي باش. اما تعريف استاندارد بين المللي از پيجينگ توسط اتحاديه بين المللي مخابرات بصورت زير ارائه گرديده است.
«پيجينگ سرويسي است يك طرفه و غير صوتي كه پيامهاي عددي و حروفي را ارسال مي كند»
انواع پيجر
1- پيجر بوقي يا بيپر (Beeper)
ابتدايي ترين نوع پيجر ميباشد كه با دريافت سيگنال از مراكز پيام به صدا در آمده و صاحب خود را از وجود پيام در مركر آگاه مي كند كه بعنوان نسل اول پيجر نام برده مي شود.
2- پيجرعددي (Numeric)
اين نوع پيجر با داشتن يك صفحه نمايشگر كوچك اعداد ارسال شده توسط مركز پيام (Paging Terminal) را برروي صفحه نمايش نشان مي دهد.
3- پيجر صوتي(Voice Pager)
اين نوع پيجر با داشتن امكان دريافت و پخش صدا در بعضي از موارد خاص كاربرد داردكه توسط اپراتور پيام صوتي به مشترك ارسال مي گردد. نوع پيشرفته آن نيز امكان دريافت و ضبط صدا را دارد كه بدلخواه مشترك در موقع مناسب مي تواند به پيامهاي رسيده گوش دهد. اين نوغ پيجر جاي خود را به تكنولوژي ديجيتالي واگذار كرده كه پيجر عددي است.
4- پيجر حروفي – عددي (Alphanumeric)
متداولترين گيرنده پيجر حروفي و عددي است و نسل جديدي از استانداردهاي پيام رساني مانند پروتكل POGSAG مي باشد كه علاوه بر نمايش اعداد قادر به ارسال حروف بصورت رمز و گشايش و تماس آنها بصورت حرف مي باشد و به دو صورت اپراتوري و مستقيم مي توان روي اين نوع پيجرها پيام ارسال نمود كه امكان پيام رساني سريعتر، ظريف و قابليت اطمينان بيشتري را به دارنده آن مي دهد.
5- پيجر دو طرفه(Tow – Way Pager)
اصولا پيجر گيرنده يك طرفه است. معهذا بمنظور تنوع بخشيدن و ايجاد جذابيت بيشتر اخيرا گيرنده هايي ساخته شده است كه پس از دريافت پيام گيرنده پيامي براي فرستنده ارسال مي كندكه با ارسال اين سيگنال يا پيام، گيرنده دريافت پيام را تائيد مي كند.طراحي اين سيستم بسيار پيچيده و داراي هزينه بسيار بالاست.
ساختار اصلي شبكه راديويي پيجر
اصولا طراحي شبكه هاي راديويي به عوامل زيادي بستگي داشته و ميتوان گفت عواما چون: پيش بيني ميزان ترافيك مشتركين، درجه سروسي دهي ، تعداد مدارات ارتباطي به شبكه، فرهنگ مكالمه تلفني مشتركين ، تراكم جمعيتي مشتركين، وسعت منطقه، ساختار و جغرافياي محيطي منطقه تحت پوشش، ميزان مكالمات در ساعات پر ترافيك، احتمال دريافت مكاني و زماني، آرايش ايستگاهها از نظر موقعيت مكاني،‌ توان انتشار امواج، رفع مشكلات تداخل فركانسي،‌تعداد و نوع استفاده از حاملهاي گوناگون فركانس، محدوديت در گسترش محدوده پوشش راديويي، ميزان مطلوب نسبت signal به noise، ظرفيت اوليه شبكه در مرحله راه اندازي ،‌گسترش ظرفيت سيستم در ارتباط با افزايش تعداد مشتركين شبكه، رشد جمعيت منطقه از نظر شهري و روستايي،‌ توزيع تلفن در شبكه تلفن ثابت، ميزان تقاضاي امور تجاري،‌صنعتي، سياحتي و مسافرتي و غيره... نقش تعيين كننده اي در طراحي اصولي شبكه را دارا ميباشد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اطلاعات تماس

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس 

مدرک معتبر " ایزایران " دریافت نمایید

ایزایران

انستیتو انفورماتیک فنیکار نماینده رسمی انستیتو ایزایران مرکز آموزش تعمیرات تخصصی و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و  آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات led و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل در فنیکار و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات مادربرد ایسوس و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون سه بعدی و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده انستیتو ایزایران مرکز آموزش تعمیر حرفه ای ای سی یو ماشین و آموزش تعمیرات کولر اسپلیت و آموزش تعمیر کامپیوتر و لپ تاپ و آموزش تعمیرات نوت بوک و کامپیوتر و آموزش تعمیر ecu و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر دوربین مدار بسته .

آموزش تعمیر یخچال و آموزش تعمیرات یخچال و اموزش تعمیر یخچال و اموزش تعمیرات یخچال در انستیتو انفورماتیک فنی کار در تهران. آموزش تعمیر یخچال در آموزش تعمیرات یخچال در اموزش تعمیر یخچال در اموزش تعمیرات یخچال در انستیتو انفورماتیک فنی کار. آموزش تعمیر یخچال از آموزش تعمیرات یخچال از اموزش تعمیر یخچال از اموزش تعمیرات یخچال در انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده ایزایران. آموزش تعمیر یخچال که آموزش تعمیرات یخچال که اموزش تعمیر یخچال که اموزش تعمیرات یخچال در انستیتو انفورماتیک فنی کار. آموزش تعمیر یخچال تا آموزش تعمیرات یخچال تا اموزش تعمیر یخچال تا اموزش تعمیرات یخچال در انستیتو انفورماتیک فنی کار شعبه مرکزی. آموزشگاه تعمیر یخچال و آموزشگاه تعمیرات یخچال و اموزشگاه تعمیر یخچال و اموزشگاه تعمیرات یخچال . آموزشگاه تعمیر یخچال در آموزشگاه تعمیرات یخچال در اموزشگاه تعمیر یخچال در اموزشگاه تعمیرات یخچال. آموزشگاه تعمیر یخچال از آموزشگاه تعمیرات یخچال از اموزشگاه تعمیر یخچال از اموزشگاه تعمیرات یخچال. آموزشگاه تعمیر یخچال که آموزشگاه تعمیرات یخچال که اموزشگاه تعمیر یخچال که اموزشگاه تعمیرات یخچال. آموزشگاه تعمیر یخچال ساید بای ساید تا آموزشگاه تعمیرات یخچال فریزر تا اموزشگاه تعمیر یخچال ساید تا اموزشگاه تعمیرات یخچال فریزر