عیب یابی صفحه کلید
در این قسمت به بررسی مشکلات کی برد لپ تاپ می پردازیم.

برخی مسائل و مشکلات رایج در اغلب صفحه کلیدها ی لپ تاپ به قرار زیر هستند:
۱-صفحه کلید به جای تایپ حروف ، اعداد را تایپ می کند. مثلا : هنگامی که شما به ترتیب : کلیدهای J,K,L,U,I,O را می فشارید، صفحه کلید اعداد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ را تایپ می کند.
معمولا این عیب در تعمیرات لپ تاپ، هنگامی رخ می دهد که کلید NumLock فعال است . کلید NumLock ، هم از طریق کلید میان بر آن ، قابل غیر فعال کردن است و هم از طریق فشردن هم زمان کلیدهای Fn و NumLock .
۲-هنگامی که شما یک کلید را می فشارید، دو حرف تایپ می شود. مثلا: هنگامی که دکمه ی مربوط به W را می فشارید؛ حروف WE تایپ می شود و یا زمانی که کلید Y را می فشارید؛ حروف YU تایپ می گردد.
علت بروز این مشکل را در موارد زیر بررسی کنید:
-اتصال نامناسب کابل صفحه کلید به مادربرد: ممکن است اتصالات مربوط به مادربرد و کابل در محل تماس کابل با مادربرد، اکسیده شده و یا به خوبی برقرار نشده باشد.
-اتصال داخلی دو کلید کنار هم با مادربرد: ممکن است دو کلید کنار هم ، از زیر صفحه کلید به یکدیگر متصل شده باشند. در این حالت ، اگر چندین بار ، فشردن کلیدهای معیوب ، مشکل حل نشد، باید صفحه کلید را تعویض نمایید.
-صفحه کلید خراب است (مثلا : برد اصلی آن مشکل دارد): باید آن را تعویض نمایید.
مدار کنترل کننده ی صفحه کلید که بر روی مادر برد قرار دارد ، خراب است: در این صورت در تعمیرات لپ تاپ ممکن است مجبور به تعویض مادر برد باشید.
۳-برخی از کلیدها یی که در یک راستای عمودی یا مورب قرار دارند ؛ کار نمی کنند.
-این عیب نیز با تعویض صفحه کلید بر طرف می شود.
نکته ۱: در برخی موارد ممکن است عیب فوق با تعویض صفحه کلید برطرف نگردد؛ در این صورت مدار کنترل کننده ی صفحه کلید که بر روی مادر برد قرار دارد ، معیوب است . بنابراین شاید ناچار به تعویض مادر برد باشید.
نکته ۲: معمولا صفحه کلید لپ تاپ ها قابل تعمیر نیست و اگر نقصی در آن پدید آید ، باید کل صفحه کلید را تعویض نمایید.