Word به شمــا امكان میدهد تا از قلم های علائم استفاده كنید . با این قلمها حق تایپ ندارید فقط حق داریــد تا برای درج علائم استفاده كنید علائمی مانند : فلش ، هواپیما، گوشی تلفن و… برای درج این علائم در صفحه باید روی منوی Insert زیر منوی Symbol كلیك نمائید تا پنجره آن ظاهر گردد .
توسط این كادر محاوره ای میتوانید علائم مختلف را درج كنید . برای این كار اول لازم است تا یكی از قلم های علائم را انتخاب كنید . حال روی كاراكتر مورد نظر كلیك نمائید و بعد با كلیك روی كلید Insert آن كاراكتر روی صفحه شما ( در محل مكان نما) درج خواهد شد.
شما میتوانید برای كاراكتر مورد نظر كلید تركیبی و میانبر نیز تعریف نمائید برای این كار :
1- كاراكتر مورد نظر خود را انتخاب نمائید .
2- روی كلید Shortcut key كلیك نمائید .
3- در قسمت Press new shortcut key كلید میانبر و تركیبی را تعریف كنید .
4- روی دكمه Assign سپس دكمه Close كلیك نمائید .
- گلوله ها و شماره ها (Bullets & Numbering) :
توسط این زیر منو كه در منوی Format قرار دارد میتوانید به اول هر پاراگراف یك گلوله یا شماره اضافه كنید .
البته میتوانید از نوار ابزار Formatting با كلیك بر روی دكمه های Bullets , Numbers نیز استفاده كنید كه البته برای غیر فعال شدن دكمه های نوار ابزار میتوانید از كلید Backspace استفاده نمائید.
• گلوله ها (Bulleted) :
توسط این پنجره میتوانید به ابتدای هر پاراگراف گلوله ای بیفزائید در این پنجره علائم مختلفی وجود دارد كه میتوانید بجای استفاده از گلوله از آنها استفاده نمائید .
اگر هیچكدام از نمونه های علائم مورد نظر شما نبود میتوانید توسط گزینه Costomize علائم دیگری را انتخاب كنید برای فعال شدن این گزینه باید هر چیزی را غیراز None انتخاب كنید با كلیك روی این گزینه پنجره دیگری باز میشود .
اگر دكمه Font را بفشارید تغییر علائم را در كادر محاوره ای Font فقط در قسمت لاتین میتوانید اعمال كنید از قبیل تغیییر رنگ یا سایز قلم .
اگر دكمه Bulleted را بفشارید وارد كادر محاوره ای Symbole میشوید و میتوانید یكی از علائم دلخواه را انتخاب كنید .
در قسمت Bullet position میتوانید موقعیت گلوله خود را در سطر جابجا كنید .
در قسمت Text Position میتوانید موقعیت متن را نسبت به گلوله مشخص كنید. میتوانـــید متن خود را به گلـــوله نزدیك و یا از آن دور كنید پس از تعیین این انتخاب ok را بزنید .
• شماره (Numbered) :
توسط این كادر میتوانید بجای استفاده از گلوله در اول هر پاراگراف از شماره یا حرف استفاده كنید در این پنجره نمونه های مختلف شماره وجود دارد اگر هیچ یك مورد پسند شما واقع نشد میتوانید توسط گزینه Customize خودتان انتخابها را تعریف كنید. در قسمت Number Format نــوع قالب شماره را میتوانید تعیین كنید و در قسمت Start at شما میتوانید مشخص كنید كه اولین پاراگراف چه شماره ای داشته باشد .
در قسمت Number position میتوانید موقعیت شماره را مشخص كنید و در قسمت Text position میتوانید مقدار تو رفتگی لازم را برای فاصله متن نسبت به شماره مشخص كنید .
تمرین :
1- متن زیر را تایپ كنید .
این گزینه دارای امكانات زیر است .
- قالب بندی شماره (Number Format) .
- شماره صفحه (Page numbering) .
2- شما میتوانید حالتهای Bullets خود را تغییر دهید .
3- رنگ بالتهای خود را تغییر دهید .