برای تست مقاومتها از دستگاهی به نام مولتی متر استفاده می شود. مولتی متر وسیله ای است که برای تست و اندازه گیری مقاومتها، خازنها، سیم پیچ ها، اندازه گیری مقدار فرکانس در مدار، اندازه گیری جریان و ولتاژ استفاده می شود. البته در عمل برای تعمیرات موبایل از مولتی متر با دانستن نکات مربوطه استفاده می شود، دلیل آن هم این است که خیلی از اتصالات و پایه ها در برد موبایل دیده نمی شوند و امکان اندازه گیری و تست آن کمی سخت است.

دو نوع مولتی متر ساخته شده است: ۱- مولتی مترهای دیجیتال ۲- مولتی مترهای آنالوگ(عقربه ای). در حال حاضر از مولتی مترهای دیجیتال به دلیل خطای کمتر و دقت بالاتر، بیشتر استفاده می شود. با اتصال سیم هایی موسوم به ((پروپ)) به مولتی متر اندازه گیری را انجام می دهیم. روی مولتی متر سه حفره قرار دارد: یک حفره به رنگ مشکی که با کلمه COM مشخص می شود. حفره دیگر بارنگ قرمز و با حروف V، MA، Ω شناخته شده و حفره سوم با حرف A که مختص اندازه گیری جریان های زیاد است مشخص می شود، ولی در کاربرد آن کم است و به همین دلیل از دو حفره دیگر بیشتر استفاده می شود. کافی است پروپ مشکی را به COM و پروپ قرمز را به حفره V، MA، Ω متصل کنیم تا منظور بر آورده شود. یک کلید گردان به نام (سلکتور) روی مولتی متر قرار دارد، همیشه برای اندازه گیری باید سلکتور را در رنج صحیح قرار داد. رنج اندازه گیری ولتاژ در مولتی متر دو دسته است: ۱- اندازه گیری ولتاژهای DC 2- اندازه گیری ولتاژهای AC.

تست اتصالات
در مولتی متر یک قسمت، تست اتصالات نام دارد و با آن می توان خطوط و متالیزه های روی برد را تست کرد. اگر مولتی متر در این رنج قرار گیرد، با اتصال پروپ ها به یکدیگر صدای بوق از دستگاه خارج می شود و نشان دهنده اتصال پروپ ها به یکدیگر است. برای تست قطعی یا عدم قطعی یک خط ارتباطی برد، کافی است دو سر پروپ را به ابتدا و انتهای آن خط متصل کنیم. اگر مولتی متر صدای بوق داشت، به معنی آن است که خط قطع نیست. رنج اندازه گیری اهم، با علامت اختصاری Ω مشخص می شود. برای اندازه گیری مقاومت ها بعد از اینکه سلکتور در رنج اهم قرار گرفت، پروپ ها را به دو سر مقاومت متصل می کنیم (بهتر است مقاومت از مدار خارج شده باشد) در این صورت روی صفحه نمایشگر مولتی متر، مقدار اهم مقاومت با توجه به درصد تولرانس نشان داده می شود. این عدد بایستی با مقدار نوشته شده روی مقاومت تطبیق داشته باشد.