بلوک کلی یک موبایل را می توان در ۴ بخش بررسی کرد

بخش تغذیه: که شامل بخش شارژ و مدیریت تغذیه است.

بخش کنترل دیجیتال: مدارات CPU، حافظه ها و سیگنالهای کنترلی ایجاد شده می باشد.

بخش صوتی: شامل مدارات تبدیل دیجیتال به آنالوگ و آنالوگ به دیجیتال،صوت و راه اندازی میکروفون،اسپیکر و… .

بخش رادیویی: که تمام اعمال رادیویی شامل ارسال، دریافت، مدولاسیون، دمدولاسیون و… را به عهده دارد.

قسمت های مختلف واحد کنترل دیجیتال بصورت پیش رفته تر و با امکانات جدید برای گوشی ها نشان داده شده است.

واحد CPU با بخش های مختلف بحث شده است.

DSP،MCUوASCI و حافظه های RAM و Flash و همین طور درایور های مربوط خروجی و ورودی مشخص شده است.

در این موبایل ها اطلاعات خروجی و ورودی به مدار آنتن شامل اطلاعات صوتی و اطلاعات دیتا می باشد.

اطلاعات دیتا شامل مواردی چون اینترنت GPRS می باشد.

MCU دراین بلوک شامل تمامی درایورهایی می باشدکه وظیفه راه اندازی مدارات مختلف که به نوعی باگوشی درارتباط می باشد هست.

واحد CPU-MCU:

MCU به واحد کنترل کننده اصلی که عملکرد کلیه قطعات براساس دستورات نرم افزاری وسخت افزاری ارسالی کنترل می شود.

UI: رابط کاربرمانند صفحه کلید-LCD و… توسط این واحد کنترل می شود.

CS: ارتباط با نوع شبکه سلولی و انتخاب آن-پایه انتخاب آی سی و فعال کردن آنها.

DDI: رابط مدارات پردازش کننده اطلاعات ورودی و خروجی.

DEV: کنترل وسایل جانبی مانند درایور و سخت افزار های دیگر.

DSP: واحد کنترل

DSPLOC: کنترل های محلی-کنترل موبایل جهت برقراری ارتباط با شبکه و کنترل و انتخاب فرکانس های مورد نیاز شبکه.

HW: کنترل سخت افزاری های روی برد و کنترل سخت افزاریقطعات برد موبایل.

LN: کنترل و پاسخ گویی به نوع شبکه محلی و ارتباطات مانند WLAN-IR-BT- و شبکه GSM

OS: کنترل تمام عملکرد های شبکه تلفن همراه و مشخص نوع باتد و امکانات ارائه شده توسط شبکه های محلی و… .

عیب یابی واحد MCU: در صورت معیوب شدن واحد MCU از CPU ممکن است تمام این درایورها از کار بیافتد.

ممکن است ایراد خود مدار LCD باشد رفع این ایراد ممکن است در درجه دوم و سوم قرار بگیرد.

ایراد ممکن است از نرم افزار های درایور هر واحد نیز باشد.

ابتدا باید سعی کنید از طریق نرم افزاری این ایراد را رفع کنید.