واحد CPU-ASIC:

ASIC یکی ازواحدهای پردازشگر دیجیتال است.

کلیه اعمال مربوط به پردازش اطلاعات سیم کارت و درایورآن-صفحه کلید-LCD و قطعات دیگر از این قسمت کنترل می کند.

LCDIF: بخش کنترل LCD و درایور آن.

CCONTIF: رابط کنترل IC ccont.

SIMIF: پردازش گر اطلاعات سیم کارت و شناسایی آن.

Keyb If: پردازش و هدایت صفحه کلید.

Coder: بخش کد کننده اطلاعات صدا و رمز گذاری آن.

DSPIF: رابط ASIC و بخش DSP.

Comparator-Counter-Offset: کنترل کننده قسمت آفست DC وبخش کانترشماره تایمرفریم وقاب ها وهمین طورشماره کانال.

Gmsk modulator: واحد مدولاسیون چون نوع مدولاسیون در سیستم موبایل از نوع مدولاسیون فاز GMSK می باشد.

Boot rom: محل نگهداری برخی کد برنامه هایث مورد نیاز واحدMCU.

ایراد یابی:

در صورت معیوب شدن یا لحیم سردی این واحداز CPUممکن است هرکدام ازکاربیافتد ویا وظیفه خود را به درستی انجام ندهد.

واحد CPU-DSP:

این واحد پردازشگر دیجیتالی سیگنال است.

وظیفه آن تشخیص و تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بالعکس را در CPU بر عهده دارد.

همین طور وظیفه تفکیک زمان بندی سیگنال های مربوط به TX و RX سوئیچ آنتن توسط این بخش از CPU کنترل می شود.

بخش دوربین مدار یا ارتباط تصویری در گوشی های جدید معمولا یک واحد DSP مستقل دارند.

بلوک دیاگرام داخلی DSP:

-سیگنال های کنترل صادر شده از سوی این مدار برای واحد های دیگر مانند:RX-Pwr یا TX-Pwr.

API RAM-: حافظه Ram یا مجموعه ریجسترهای جهت نگه داری و تبادل اطلاعات بین DSP و MCU یا حافظه ی اصلی.

-Tone Gen: ژنراتور تولید کننده تن های مورد نیاز صفحه کلید،موزیک

PCMSIO: رابط سریال ورودی-خروجی PCM به طرف IC COBBN.

RSS-Measn-AGC: اندازه گیری مزان دامنه سیگنال جذب شده آنتن و تقویت آن توسط AGC(اتومات،کنترل،بهره)

Rx-Filtering: فیلتر سیگنال های رسیده Rx وایجاد سیگنال های صحیح جهت پردازش Phase Demo.

DUC: عمل دمدولاسیون فاز یا جداکردن سیگنال های پیام از سیگنال حامل توسط این بخش کنترل می شود.