در این قسمت از آموزش تعمیرات فتوکپی و آموزش تعمیرات ماشین های اداری به شناخت و بررسی اجزای تانک دولوپر می پردازیم.

اجزای تانک دولوپر تشکیل شده است از :

-چرخ دنده های تانک دولوپر
-بوش های تانک
-اورینگ یا کاسه نمدی های تانک دولوپر
-همزن های تانک دولوپر
-مگنت تانک دولوپر
-TDS یا سنسور
-تیغه ی داکتر بلید
-کولارها

این هشت قسمت هر کدام در تعمیرات دستگاه کپی وظایفی را به عهده دارند.

چرخ دنده های تانک دولوپر :
وظیفه ی به حرکت در آوردن و چرخاندن همزن ها و مگنت ها را بر عهده دارند. و نیروی شان از طریق چرخ دنده ی رابطی که با درایور در ارتباط است تامین می گردد.

بوش های تانک دولوپر :
همزن ها و مگنت تانک دولوپر در داخل محفظه ی تانک قرار دارند و با عبور بخشی از آن ها از داخل بوش ها در بیرون تانک متصل به چرخ دنده ها می شوند.

اورینگ تانک دولوپر :
برای جلوگیری از نفوذ دولوپر به داخل بوش و بیرون ریختن دولوپر اورینگ ها روی میله ی همزن ها و سر مگنت و قبل از بوش ها در داخل تانک قرار می گیرند.

همزن های تانک دولوپر :
جهت مخلوط کردن تونر و دولوپر رساندن آن ها به مگنت تانک دولوپر به کار می روند.

مگنت تانک دولوپر :
وظیفه ی باردار کردن دولوپر (با رسیدن بایاس به آن) و نیز جذب دولوپر و جلوگیری از جذب دولوپر به وسیله ی درام را بر عهده ی مگنت تانک دولوپر می باشد.

TDS :
سنسور تانک دولوپر مقداری تونر مورد نیاز تانک دولوپر را به مین برد اعلام می دارد.

تیغه ی داکتر بلید (Doctor Blade) :
وظیفه ی پخش یکنواخت دولوپر بر روی مگنت بر عهده ی تیغه ی داکتر بلید است که دقیقا روی مگنت قرار دارد و نیز میزان و مقدار دولوپر را که باید جذب مگنت شود را تعیین می کند و از جذب زیادی دولوپر به وسیله ی مگنت در تعمیرات فتوکپی جلوگیری می کند.

-کولارها :
در دو طرف مگنت قرار دارند و وظیفه شان تنظیم فاصله ی مگنت و درام است. کولارها غلطک های دایره ای شکلی هستند که در ارتباط با درام هستند و با چرخش درام می چرخند.