فتوشاپ را باز کرده و یک سند جدید ایجاد کنید . من برای این آموزش از تصویر زمینه ای در ابعاد 1200*900 پیکسل استفاده کرده ام . بعد از اینکه لایه پس زمینه background را رنگ مشکی زدید با استفاده از ابزار Rectangular Marquee Tool)M) ناحیه ای شبیه به شکل زیر را انتخاب کنید .
گام دوم : Brush
این مرحله دقیقا شبیه چیزی است که در آموزش های دیگر دیده اید .فقط چند تفاوت کوچک وجود دارد که با دنبال کردن مراحل زیر انجام میشود :
1 -- یک لایه ی جدید اضافه کنید و آن را با رنگ خاکستری پر کنید .
2 –پنجره ی Edit>Define Brush Preset را باز کنید .
3 -- قلموی خود را به "Rec Brush" تغییر نام دهید .
گام سوم : 
حالا قلموی خود را ویرایش کنید . برای این کار به (Window>Brushes (F5 بروید . در واقع قصد داریم با استفاده از Shape Dynamics, Scattering, Color Dynamics و دیگر داینامیک ها افکت مورد نظر را ایجاد کنیم . کافی است شما هم طبق تصویر زیر عمل کنید.
گام چهارم :
حالا با قلمو سفارشی شده افکت را ایجاد می کنیم.یک لایه جدید ایجاد کنید و مستطیل هایی را در آن رسم کنید . شما باید چند Layer Style اضافه کنید . به پنجره Layer>Layer Style>Drop Shadow بروید و Color Burn را در وضعیت Blend Mode, 80% Opacity, 120? Angle, 5px Distance, and 10px Size . قرار دهید.
آخرین کاری که در این گام باید انجام دهید این است که گام دوم را دوباره تکرار کنید : یک لایه جدید ایجاد کنید . آن را رنگ آمیزی کنید و یک Layer Style اضافه کنید.
گام پنجم :
در این گام باید اندازه لایه را در جهت افقی تغییر دهیم . شما می توانید با رفتن به مسیر Edit>Transform>Scale یا فشردن دکمه CRTL+T این کار را انجام دهید . پس از آن به مسیر Filter>Blur>Motion Blur رفته و مقدار 90 را برای زاویه و 55 pixels را برای فاصله وارد کنید .
گام ششم :
ابزار ( Ellipse Tool (U را انتخاب و یک بیضی بزرگ ایجاد کنید . این بیضی در واقع سطح تاریک سیاره است . مانند شکل زیر.
گام هفتم :
در اینجا باید برخی تنظیمات را انجام دهیم . از لایه ی ماسک برای حذف بعضی قسمت های تصویر و تاریکتر کردن قسمت هایی از اون استفاده می کنیم . برای این کار ابتدا لایه بیضی را انتخاب کرده و به مسیر Layer>Layer Mask>Reveal All بروید . سپس ابزار Brush Tool(B) را انتخاب کرده و یک شکل گرد و منظم با اندازه 200 pixels و میزان سختی  hardness 0% رسم کنید.
و آن را به رنگ مشکی رنگامیزی کنید . حالا باید قسمت هایی از بیضی را حذف کنید(1-4) . سپس مستطیل ها را انتخاب و مثل قبل لایه ماسک را اضافه کنید.حالا ابزار قلمو را انتخاب کنید .از همان تنظیمات قبلی قلمو استفاده کنید فقط opacity را به 20% تغییر داده و در قسمت هایی از شکل مستطیل هایی را رسم کنید. (5-11)
گام هشتم:
اجازه دهید کمی رنگ به تصویر اضافه کنیم . به مسیر Layer>New Fill Layer>Gradient رفته و زاویه را90% و فاصله را 80% تنظیم کنید . و Blend Mode را به Overlay تغییر دهید .
گام نهم :
لایه ی جدیدی ایجاد و آن را به رنگ مشکی در اورید.سپس به مسیر Filter>Render>Lens Flare رفته و مقدار brightness را 100% و Lens Type را 50-300mm انتخاب کنید . و همچنین حالت blend mode را به Screen تغییر دهید.در اینجا متوجه می شوید که لایه بیش از حد روشن است بنابراین به مسیر Image>Adjustments>Levels بروید و مقدار Input Levels را به 50, 1, 255 تغییر دهید.
گام دهم :
من قصد دارم تصویری از اینترنت دریافت کرده و از آن استفاده کنم . عکس را در مرکز صفحه قرار دهید و از rotate و rescale برای تنظیم آن استفاده کنید و دوباره Blend Mode را به Screen تغییر دهید .
به مسیر Layer>Layer Mask>Reveal all بروید.حالا باید مرحله هفتم را برای حذف برخی قسمت های تصویر تکرار کنید.نتیجه کار شما چیزی شبیه شکل زیر خواهد بود.
گام یازدهم :
در این مرحله لایه بیضی را انتخاب کنید و مسیر Layer>Layer Style>Outer Glow را دنبال کنید . Blend Mode را به Hard Light تغییر داده و مقدار opacity را 90% وارد کنید وگزینه Gradient Color را نیز انتخاب کنید . از همان رنگ زرد پیش فرض استفاده کنید و فقط size را به 60px تغییر دهید .
گام دوازدهم :
لایه ای به رنگ مشکی بالاتر از تمام لایه های موجود ایجاد کنید سپس به مسیر Filter>Texture>Grain رفته و مقدار Intensity را 66 و Contrast را 60 وارد کنید . و حالت Blend Mode را به Soft Light با مقدار 60% تغییر دهید . متوجه خواهید شد که تصویر کمی تیره تر می شود.