انستیتو انفورماتیک فنی کار
نماینده رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزش تعمیرات تبلت و موبایل تخصصی | ویژه بازار کار
Image not available
Cake Festival
21 June, 2016
Image is not available

Spend the day strolling Royal Garden and sampling Seattle' finest cakes from the city's greatest bakers. Treat yourself to this groundbreaking, history-making festival that celebrates a slice of our history. For more information, click here.

Image is not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image is not available
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

شرارتهای Email :
كرمها اصولاً ویروس نیستند با این وجود تفاوت بین آنها بسیار اندك است و معمولاً در اخبار روزمره آنها را با یكدیگر اشتباه می گیرند . ویروسها یك كامپیوتر منفرد را آلوده می كنند و سعی نمی كنند به كامپیوتر دیگری راه پیدا كنند كرمها به كامپیوترهای دیگر انتقال پیدا می كنند با اعمال شما . ( مثلاً با اشتراك گذاشتن فایلها بوسیله email یا بوسیله فلاپی دیسك ها كرمها به شدت علاقه مندند كه فقط خود را در میان یك شبكه گسترش دهند. آنها به طور خود كار خودشان را به كامپیوترهای دیگر انتقال می دهند به علت اینكه انتقال آنها بین كامپیوترها به طور خودكار انجام می پذیرد سرعت گسترش آنها بسیار سریعتر از ویروسها است.
معمولترین راه گسترش یك كرم این است كه خود را به همه آدرسهای email ای كه شما در address book خود لیست كرده اید برساند یا outlook شركت مایكروسافت برنامه email ای است كه بیشترین آسیب پذیری را در برابر حمله كرمها دارد فقط به این دلیل كه عمومی ترین برنامه است برای كاهش دادن احتمال آلوده شدن به كرمها شما می توانید مراحل زیر را اجرا كنید :
هیچ فایل الصاقی ( attachment ) غیر منتظره ای را در email های خود باز نكنید ( بخصوص آنهایی را كه شامل پیغامهای معمول مانند در این جا فایلی كه شما درخواست كرده اید وجود دارد . ) هر چند آنها از منابع مطمئنی برای شما ارسال شده باشند . برای فرستنده email ای بفرستید (reply ) و از او سئوال كنید او واقعاً چنین فایلی برای شما فرستاده است یا نه ؟
یك آنتی ویروس نصب كنید و آن را مرتباً up to date كنید.
اگر ممكن است از نرم افزار email ای به قیر از Outlook Express استفاده كنید .
كرمی كه به خوبی منتشر شده "Love Letter" نام دارد كه با فرستادن خود به آدرس email ای كه در address book نرم افزار Outlook Express وجود دارند منتشر می شود به راحتی كپی كردن فایل در كامپیوتر قربانی خود را وارد می كند و با یك عنوان به صورت "I LOVE YOU" وارد می شود و پیغام آن به صورت زیر است :
"Rindly chek the attached LOVE LETTER coming from me"
بدلیل اینكه email از یك فرد شناخته شده برای گیرنده ارسال شده است بسیاری از مردم گول می خورند و كرم در حجم وسیع گسترش پیدا می كند . اگر چه به كامپیوتر قربانی آسیب وارد می شود ولی آسیب اصلی به كل شبكه وارد می شود و همه آن را آلوده می كند .
اسب تراوا چیز جالبی بنظر می رسد اما چیزهای آسیب رسان و كثیفی در بر دارد . و در لباس خدمات مفید یا پیوستهای ( attachments ) جذاب در email مثلاً یك screen saver پخش می شود . آنها فایلهی الصاقی برای شما می فرستند كه آنقدر برای شما جالب است كه آنها را برای دوستانتان می فرستید . در حالیكه آثار مخرب آن پنهان بوده با تأخیر عمل می كند بنابراین شما نمی دانید چیزی كه در حال فرستادن آن هستید یك فایل خطرناك است .
در مواقع دیگر این كرمها تكثیر می شوند مانند یك كرم اینترنتی و خود را به صورت اتوماتیك به كامپیوترهای دیگر می رسانند و معمولاً از Outlook Express استفاده می كنند.