مدار Z601 فیلتر های SAW را داراست که با فرکانس های هر باند مشخص شده اند و به همراه خازن و سلف کنار خود وظفه فیلتر کردن و تضعیف کردن کانال های همسایه را به عهده دارند. تعداد این SAW ها سه عدد است و برای سه باند GSM-DCS-PCN طراحی شده اند و در ایران تنها دو باند ۹۰۰ و ۱۸۰۰ آن کاربرد دارد.

نکته: درصورت آسیب دیدن فیلتر SAW ممکن است سیگنال دریافتی موجود نباشد یا اینکه به همراه نویز زیاد باشد.
نکته: در صورت کثیفی و خرابی آنتن سوییچ یا پد آنتن در دریافت و ارسال ایراد خواهیم داشت.
سیگنال های ارسال و دریافت در آی سی RF ساخته میشوند و بطوری که سیگنال های ارسالی از شبکه در این آی سی یا عمل مدولاسیون به سیگنال های قابل پردازش تبدیل میشود و سپس به بخش صوت ارسال میگردد این عمل به این صورت است که فرکانس های ایجاد شده توسط VCO و کریستال با فرکانس های دریافتی مخلوط و طبق نظریه به امواج با یکدیگر جمع و تفریق میشوند و سیگنال های مورد نظر قابل پردازش RF بعد از تقویت در حالی که سطح DC و بهره آن توسط CPU کنترل شده به دو نیم سیگنال غیر هم فاز I , Q تبدیل و وارد تقویت کننده های زوج تفاضلی آی سی صوت میشوند و در آنجا نیز تبدیل به یک سیگنال واحد میگردند و در نهایت تبدیل به آنالوگ میشوند. همچنین برای تثبیت فرکانس و هماهنگ شدن با BTS های مختلف شبکه باید از VCO استفاده کنیم.
نکته: در صورت معیوب شدن این کریستال UPP و آی سی RF با هم از کار خواهند افتاد.
نکته: از انجایی که PA با جریان زیاد کار میکند و مستقیما جریان لازم را از باتری میگیرد امکان آسیب دیدن این آی سی نیز زیاد میباشد. در ایراد عدم انتن دهی بایستی یه این قطعه شک نمود دقت کنید به تصور اینکه PA فقط در مدار ارسال کار می کند نباید گفت خرابی آن موجب عدم ارسال می شود و دریافت خواهیم داشت بلکه بطور کل انتن نخواهیم داشت.