انستیتو انفورماتیک فنی کار
نماینده رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزش تعمیرات تبلت و موبایل تخصصی | ویژه بازار کار
Image not available
Cake Festival
21 June, 2016
Image is not available

Spend the day strolling Royal Garden and sampling Seattle' finest cakes from the city's greatest bakers. Treat yourself to this groundbreaking, history-making festival that celebrates a slice of our history. For more information, click here.

Image is not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image is not available
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

پرینتر HP 1200

۲-مرحله نوشتن (Scanning) :

در این مرحله دیود لیزر اسکنر ، پرتو به سمت آینه در حال گردش اسکنر پرتاب می کند. همین طور که آینه می چرخد ، پرتو از آینه منعکس می گردد. اول از یک سری لنزهای متمرکز کننده می گذرد سپس از یک آینه و در مرحله آخر از شکاف بالای تونر کارتریج به درام حساس به نور تابیده می شود. پرتو ، سطح درام را از چپ به راست جارو می کند و هرجایی که پرتو به سطح درام می خورد آن ناحیه از بار منفی خالی می گردد. این عمل باعث ایجاد تصویر به صورت الکترواستاتیک روی سطح درام می گردد که در مرحله بعد به تصویر قابل مشاهده می شود.

چون پرتو کل طول درام را در حالی که درام در حال چرخیدن است جارو می کند و هر جایی که پرتو به سطح درام می خورد آن ناحیه از بار منفی خالی می گردد. این عمل باعث ایجاد تصویر به صورت الکترواستاتیک روی سطح درام می گردد که در مرحله بعد به تصویر قابل مشاهده تبدیل می شود.

چون پرتو کل سطح درام را در حالی که درام در حال چرخیدن است جارو می کند لذا پرتو کل سطح درام را پوشش می دهد. در انتهای هر جارو کردن سطح درام یک پرتو به لنز آشکار ساز پرتو BD می خورد که سیگنال آشکار ساز پرتو BD SIGNAL را ایجاد می کند. سیگنال BD به برد ECU فرستاده می شود و به سیگنال الکتریکی تبدیل می شود تا با خروجی اسکن خط لبه بعدی همزمانی انجام شود.

۳-مرحله گسترش (Developing) :

در این مرحله تصویر به صورت بار الکتریکی بر روی سطح درام وجود دارد. ذرات پودر تونر در اثر سایش در مقابل سیلندر گسترش که به منبع تغذیه DC منفی وصل است دارای بار منفی می گردد. پودر تونر دارای بار منفی توسط آن قسمت از درام که بار مثبت دارد جذب می شود و آن قسمت از درام که بار منفی دارد پودر تونر را از خود دفع می کند.

۴- مرحله انتقال (Transfer) :

در این مرحله تصویر تونری روی سطح درام به کاغذ منتقل می گردد. ترانسفر رولر یک بار مثبت در پشت کاغذ ایجاد می کند که باعث جذب پودر تونر دارای بار منفی روی سطح درام به کاغذ می گردد. بعد از جدا شدن پودر تونر ، سطح درام از پودر تونر پاک می گردد و آماده تصویر بعدی می شود.