به مجموعه کلیدها و نشانگرهای روی دستگاه فتوکپی پانل اپراتور با کی برد گویند. در آموزش تعمیرات دستگاه فتوکپی این پانل دو وظیفه اصلی به عهده دارد:
-از طریق کلیدهای پانل دستوراتی به دستگاه می دهیم.
-نشانگرهای روی آن به ما اطلاعات و وضعیت قطعات و قسمت های دستگاه را نشان می دهند.
برای آموزش تعمیرات فتوکپی به شمای کل پانل و قسمت های مختلف آن را با دقت نگاه کنید. قسمت های موجود روی پانل اپراتوری کلا به سه دسته تقسیم می شود:
۱٫کلید
۲٫نشانگر
۳٫کلید- نشانگر
در آموزش تعمیرات فتوکپی همانطوری که می دانید کلیدها وظیفه قطع و وصل کردن را به عهده دارند. نشانگر نیز وظیفه اعلام خبر را بر عهده دارد که این نشانگرها دارای دو رنگ هستند.
سبز: اعلام خبر است
قرمز: وجود مشکل یا خرابی در دستگاه است
اگر نشانگر سبز باشد دو حالت دارد. اکثر نشانگرو کلید نشانگرهای دستگاه کپی سبز ثابت هستند فقط یک مورد سبز چشمک زن فعال می گردد و آن هم کلید ACC است.
اگر نشانگر قرمز رنگ باشد دو حالت دارد:
قرمز چشمک زن : دستگاه از حرکت می ایستد.
قرمز ثابت: آن قسمت در حال خراب شدن است.
اگر قسمتی دارای کلید-نشانگر باشدباشدبا فشردن کلید، نشانگر آن نیز روشن می شود که به منزله فعال شدن کلید مربوطه درآموزش تعمیرات دستگاه فتوکپی است.