انستیتو انفورماتیک فنی کار
نماینده رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزش تعمیرات تبلت و موبایل تخصصی | ویژه بازار کار
Image not available
Cake Festival
21 June, 2016
Image is not available

Spend the day strolling Royal Garden and sampling Seattle' finest cakes from the city's greatest bakers. Treat yourself to this groundbreaking, history-making festival that celebrates a slice of our history. For more information, click here.

Image is not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image is not available
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

همانطور که در تعمیرات موبایل می دانیم هر کانال فرکانس به هشت بازه زمانی با شکاف زمانی تقسیم می شود.
این هشت شکاف را با هم یک قاب یا فریم می گویند.

دو نوع چند قاب در سیستم GSM تعریف می شود.
چندقاب ۵۱ تایی و چند قاب ۲۶ تایی.
هر ۵۱ قاب ۲۶ قابی یا هر ۲۶ قاب ۵۱ قابی را یک سوپر قاب می گویند.
یک سوپر قاب دارای طولی به اندازه ۶٫۱۲ ثانیه است.
تعداد ۲۰۴۷ سوپر قاب که معادل ۲۷۱۵۶۴۸ قاب است.
و به طول ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه و ۵۳ ثانیه و ۷۵ میلی ثانیه است را یک ابر قاب گویند.

در آموزش تعمیرات موبایل می بینیم که کانال های ترافیکی (صحبت) و کانال های کنترلی در یک چند قاب تعریف می شوند و تکرار می گردند.
اگر به صورت نیم نرخ انتقال داشته باشیم.
یعنی در یک فرکانس مشخص شانزده کانال ترافیکی داریم.

در صورتیکه در تمام نرخ روی یک فرکانس هشت کانال ترافیکی داشتیم.
معادل این ۸ کانال ترافیکی هشت کانال منطقی در قاب دوازدهم ارسال می گردد.
هر BSS یک شمارنده در هر سلول تعریف می کند که متناظر با آن تعداد قاب های سپری شده را مشخص می کند.
و قاب مورد نظر را در اختیار تلفن همراه قرار می دهد.
شمارنده زمانی دقیق شکاف زمانی را مشخص می کند.
و شماره قاب می تواند تا ۲۷۱۵۶۴۸ افزایش یابد.

مدولاسیون فاز:

در این نوع مدولاسیون تغییرات سیگنال پیام XBB(t) (که به صورت دیجیتال است).
به صورت تغییر فاز سیگنال حامل رادیویی RF ایجاد می شود Xpm(t) .
و به ازاء تغییر از صفر به یک یا برعکس فاز موج رادیویی تغییر خواهد کرد.
و این تغییرات در مدولاسیون نوع FM به صورت تغییر فرکانس موج حامل رادیویی Xfm(t) ظاهر خواهد شد.
مدولاسیون فاز نیز انواع مختلفی دارد.

از جمله GSMK نوع به کار رفته در سیستم مدولاسیون مخابرات موبایل GSM می باشد.
در این حالت موج دیجیتالی به صورت دو فاز عمود بر هم I و Q مدوله شده و سپس به یک سیگنال تبدیل می شود.
در شکل نمونه ای ساده از کد گذاری سیگنال های دیجیتالی را در مدولاسیون می بینید.