شبکه مخابرات پیشرفته:

در شکل بالا نوعی شبکه مخابرات نسل جدید را می بینید که در آن شبکه GSM در ارتباط با شبکه های ماهواره ای و شبکه های با سیستم PSTN می باشد.
در این نوع ارتباط تقریبا تمام نقاط کره زمین زیر پوشش قرار می گیرد.
و خدمات پیشرفته به غیر از مکالمه معمولی از قبیل اینترنت پر سرعت، MMS و …
نیز سرویس دهی می شود.

در این رابط ها آنتن BTS در ارتباط مستقیم با موبایل از طریق SIM کارت می باشد.

BTS:
شامل امکانات ارسال و دریافت از قبیل آنتن ها و همه ی سیگنالینگ های مربوط به ارتباط رادیویی بین BTS و BSC می باشد.
قدرت فرستنده های BTS محدود بوده و سطح یک سلول را پوشش می دهند.
و معمولا به شعاع یک کیلومتر در داخل شهرها و حدود ۳۵ کیلومتر در جاده ها می باشد.

BSC:
مسئول مدیریت ارتباط رادیویی از طریق BTS می باشد.
مدیریت عمل تحویل دهی، رزرو کردن و رها کردن کانال های رادیویی، عملیات فراخوانی و مبادله سیگنال های لازم با MSC توسط رابط A.
و این رابط ها پارامترهای مشخص برای ارتباط رادیویی دیجیتالی مانند: مدولاسیون GMSK، نرخ داده، وضعیت حامل فرکانس باشد.

MSC:
مرکز سوئیچینگ سرویس های سیاه:
این بخش مسئولیت سوئیچ کردن و مدیریت شبکه را بر عهده دارد.
هر مرکز سوئیچ می تواند چند BSC را سرویس دهی کند.
بنابراین این مرکز عمل ارتباط واحدهای سیار مختلف را در موقعیت های مختلف جغرافیایی انجام می دهد.

از طرف دیگر این مرکز امکان ارتباط با شبکه های سیستم مخابراتی از قبیل PSTN,PSND,LSND و نیز شبکه های مخابراتی سیار دیگر را فراهم می سازد.

تمام سیگنال های لازم برای برقراری، نگهداری، خاتمه ارتباط و تصحیح و آزاد سازی کانال رادیویی و نیز مسیریابی مجدد هنگامی که سیگنال تداخل قوی است.
یکی دیگر از وظایف MSC ارائه سرویس های تکمیلی است این واحد عملیاتی از قبیل تطبیق سرعت، مدولاسیون و دمدولاسیون، کد و دکد کردن را فراهم می سازد.