انستیتو انفورماتیک فنی کار
نماینده رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزش تعمیرات تبلت و موبایل تخصصی | ویژه بازار کار
Image not available
Cake Festival
21 June, 2016
Image is not available

Spend the day strolling Royal Garden and sampling Seattle' finest cakes from the city's greatest bakers. Treat yourself to this groundbreaking, history-making festival that celebrates a slice of our history. For more information, click here.

Image is not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image is not available
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

سیستم سلولی
در یک سیستم یک ناحیه ی جغرافیایی به صورت شبکه ای از سلول ها تقسیم می شود.
و حالت لانه زنبوری را می توان تصور کرد.

در مرکز هر سلول یک ایستگاه به نام BTS قرار دارد.
و این ایستگاه پایه شامل فرستنده و گیرنده و بخش کنترلی می باشد.
و قدرت این فرستنده به گونه ای در نظر گرفته شده که سطح یک سلول را پوشش می دهد.

سیستم سلولی موبایل
ناحیه ای که یک سلول را پوشش می دهد.
معمولا به صورت شش ضلعی در نظر گرفته می شود.
تمام موبایل هایی که در یک واحد سلول قرار دارند در تعمیرات موبایل با BTS آن سلول ارتباط برقرار می کنند.
همه ی BTS ها با رابط هایی به مرکز سوییچ سیار MTSO متصل می شوند.
این مرکز عمل ارتباط بین واحدهای سیار با یکدیگر را امکان پذیر می سازد.

الگوی سلولی:

تمام فرکنس های باند GSM بین تعداد مشخصی سلول BTS تقسیم می شوند.
(حدودا هر BTS، چهار فرکانس)
و تمام این فرکانس ها با فاصله ی معینی دوباره در BTS های بعدی استفاده می شود.

به عنوان مثال در آموزش تعمیرات موبایل فرکانس های استفاده شده در محل F1 در BTS های اطراف F1 یعنی F2,F3,F4,F5,F6,F7 استفاده نشده است.
و مجددا در فاصله حدود ۱ کیلومتری دوباره استفاده شده است.
بدین ترتیب ناحیه جغرافیایی وسیع تری پوشش داده شده و در یک ناحیه از طیف فرکانسی مجدد استفاده می شود.

و این امر باعث افزایش بهره وری از باند فرکانس می شود.
و این امر باعث می شود پوشش بیشتر شود ثانیا تداخل بین سیگنال ها کاهش خواهد یافت.
می توان تصور کرد که تمام مناطق روی کره ی زمین را با این روش و فقط با پهنای باند محدود اختصاص داده شده به شبکه gsm پوشش داد.