بازارهای ایرانی نرم افزار گوشی هوشمند

در حالی که نرم افزارهای گوشی هوشمند به ویژه نمونه های جدید به دلیل نقص و ضعف در کارکرد مورد تردید کاربران قرار دارند ، عملکرد بازارهای عرضه این نرم افزارها نیز تردیدهایی را ایجاد نموده است. از ابتدا به نظر می رسید که ایجاد این نوع بازارهای عرضه این نرم افزارها توسط گوگل و اپل با هدف نظارت بیشتر صورت گرفته باشد ، اما به مرور روشن شد که این بازارها دارای کنترل دقیق بر روی محتواهای عرضه شده نیستند.

در کنار نقایص درونی نرم افزارها در آموزش تعمیرات موبایل ، موضوعات رتبه دهی و درج یا حذف نظرات کاربران نیز همواره مورد مناقشه بوده است. این مشکلات در مورد نمونه های ایزانی ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. بازارهای ایرانی نرم افزار گوشی هوشمند که با هدف تسهیل در دسترسی کاربران به ویژه رفع مشکلات ناشی از تحریم ها ایجاد شد ، اینک اسیر ابهامات ناشی از رفتارهای مافیایی نیز هست.

در حال حاضر شاهد شکل گیری مناسباتی مافیایی در این فضا هستیم که در بلند مدت می تواند به زبان اعتماد عمومی و رونق برنامه نویسی در کشور منجر شود. همین گزارش حاکی است که ((در حال حاضر اکثر فروشگاه های اندرویدی به سادگی می توانند با قرار دادن نرم افزار در صفحه اول سامانه خود آن را مطرح کنند و یا با قرار دادن آن در صفحات انتهایی و دادن رتبه پایین تر در جستجوها ، تعداد مشتری های آن را به شکل قابل توجهی کاهش دهند.

به نظر می رسد چگونگی رتبه بندی نرم افزارها در فروشگاه های اندرویدی باید بر اساس آیتم هایی نظیر کاربردی بودن آن نرم افزار و یا میزان مبوبیت و دانلود آن باشد. اما بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از موارد قضیه به این شکل نیست. مواردی وجود داشته که فروشگاهی برای قرار دادن نرم افزاری در صفحات ابتدایی خود از برنامه نویسان تقاضای پول بیشتری کرده اند)).

در کنار موارد این موارد موضوع پشتیبانی و همراهی با خریداران نرم افزارها نیز سال هاست که کاربران ایرانی را در هنگام خرید دچار تردیدهای بزرگی می نماید. این مشکل در مورد نرم افزارهای گوشی های هوشمند بسیار بیشتر است. اما به دلیل پایین بودن قیمت نرم افزارها ، در کاربران انگیزه زیادی برای پیگیری عملی و حقوقی وجود دارند.