اپلیکیشن اینباکس گوگل نتایج جستجو را به صورت کارت برای شما نمایش می دهد
اپلیکیشن اینباکس، اپلیکیشنی است که کلیه امکانات اپلیکیشن جیمیل به اضافه قابلیت های بیش تر و کاربردی تر را داراست.
گوگل این اپلیکیشن را به روزرسانی کرده است و در این به روز رسانی ، نتایج جستجوی ، محتوایی را که در کادر جستجوی اپلیکیشن جستجو می کنید، را به صورت کارت هایی شبیه کارت های گوگل ناو نمایش می دهد. این قابلیت جدید در آموزش تعمیرات موبایل، رسیدن به ایمیل موردنظر را در عملیات جستجو برای شما آسان کرده است. به عنوان مثال وقتی کلمه ای را در جهت پیدا کردن ایمیل مورد نظر در کادر جستجووارد می کنید، دیگر نیازی نیست محتوای کلیه ایمیل هایی که در آنها کلمه مورد جستجو استفاده شده است را بخوانید، بلکه نتیجه جستجو به صورت کارت هایی شبیه کارت های گوگل ناو نمایش داده می شود و شما به آسانی می توانید به ایمیل مورد نظر دسترسی پیدا کنید. گوگل اسم این قابلیت را پاسخ سریع نام گذاری کرده است و با توجه به عملکرد آن ، اسم مناسبی است. گوگل با اضافه کردن این قابلیت به اپلیکیشن اینباکس گوگل، روش جستجوی قبلی را حذف نکرده است و شما در صورت تمایل می توانید از روش استاندارد جستجو استفاده کنید. پس اگر از کاربران اپلیکیشن اینباکس گوگل هستید، برای استفاده از قابلیت پاسخ سریع، اپلیکیشن خود را از طریق مارکت های رسمی به روز کنید.