رم، در واقع حافظه کوتاه مدت کامپیوتر است.
هر برنامه ای را که بخواهیم اجرا کنیم، ابتدا از هارد دیسک فراخوانی شده و وارد رم می شود.
اجازه دهید یک مثال بزنم.

فرض کنیم که شما فایل Word را روی کامپیوتر ذخیره کرده اید، این فایل در هارد دیسک قرار گرفته است.
اگر بخواهید روی آن تغییری انجام دهید، روی آن جفت کلیک می کنید تا اجرا شود .در این مرحله فایل فراخوانی شده و وارد رم می شود.
همه عبارات جدیدی که تایپ می کنید به رم منتقل می شوند. و تا زمانی که شما گزینه Save را کلیک نکرده اید، در هارد دیسک ذخیره نمی شوند.
با بستن فایل، اطلاعات آن از رم خارج می شود.

هرچه ظرفیت رم بیشتر باشد و تکنولوژی پیشرفته تری داشته باشد. سرعت انتقال و پردازش اطلاعات و در نتیجه سرعت کامپیوتر شما افزایش می یابد. هر ماژول رم (هر قطعه از رم) یک برد مستطیل شکل است که تعدادی چیپ روی آن نصب شده است. و در چاک های مخصوص به خود مادربرد نصب می شود. مادربردهای معمولی ۲ تا ۴ شکاف برای نصب رم دارند. یعنی شما می توانید حداکثر ۴ رم یک گیگابایتی روی مادربرد خود نصب کنید. مادربردهای پیشرفته تا ۸ شکاف نیز ممکن است برای رم داشته باشند.

رم های موجود در بازار از ۲ گیگابایت تا ۱۶ گیگابایت ظرفیت دارند. و در آینده نیز رم های پر ظرفیت تری به بازار خواهد آمد.

نصب رم:
در اولین قدم، می خواهیم رم را روی مادربرد نصب کنیم.
رم یا رم هایی که خریده اید را از جعبه شان خارج کنید اگر مچ بند ندارید، قبل از دست زدن به پایه های رم ها، زمین را لمس کنید. اگر به رم دقت کنید می بینید در دو طرف بدنه بین پایه ها، شکاف هایی وجود دارد. شکافی که بین پایه ها هست کمک می کند تا رم را درست جا بزنیم. شکاف های دو طرف هم برای محکم نگه داشتن رم هستند. روی مادربرد، دو طرف چاک دو دستگیره هست. آن ها را به سمت بیرون فشار دهید تا باز شوند. حالا رم را با احتیاط روی چاک مربوطه بگذارید.

روی چاک یک برجستگی می بینید. آن برجستگی دقیقا باید با شکاف روی پایه های رم منطبق شود.
با فشار دو انگشت رم را فشار دهید تا جا برود.

جا زدن رم
باید در اثر فشار دست شما، دسته های دو طرف بسته شوند. و در چاک های دو طرف رم فرو بروند. طوری که رم ثابت شود و تکان نخورد. اگر رم های دیگری هم دارید همه را به همین روش جا بزنید.

نکته:
اگر رم جا نرفت، آن را زیاد فشار ندهید، ممکن است رم یا مادربرد آسیب ببینند. آن را خارج کنید و دوباره جا بزنید.
دقت کنید که برجستگی روی چاک در فرو رفتگی روی پایه های رم جا بگیرد.