• Default
  • Title
  • Date
  • Random


جنس دیسك‌ها از نوعی پلاستیك است. دیسك‌های فشرده مانند فلاپی‌ها به لوازم و سطوح مغناطیسی حساس نیستند به طوری كه فلاپی‌ها با یك خراش جزئی اطلاعاتشان از دست می‌رود، اما اطلاعات روی Cdها را تا حدی می‌توان حفظ كرد.
Cdها از نظر فیزیكی براساس قوانین نور كار می‌كنند، Cdدرایوها اما ساختاری براساس سیستم لیزر دارند كه می‌توانند اطلاعات را خوانده و اطلاعات زمانی كه لیزر روی Cd متمركز می‌شود و پرتو به یك نقطه برخورد می‌كند براساس كد 0 یا 1 تعریف و ذخیره كنند.
این نقاط به شكل منطقی بر روی Cd ذخیره نشده‌اند. به طور كلی ذرات غبار و یا اثر انگشت خودمان شایع‌ترین اثرات روی Cd است كه مانع راه لیزر می‌شود، جالب اینكه اثر انگشت به تنهایی این مشكل را به وجود نمی‌آورد، بلكه روغن طبیعی پوست، به سطح Cd می‌چسبد. به این ترتیب با طرحی از اثر انگشتمان لیزر در جهتی كه با فقدان اطلاعات مواجه است، هدایت شده و در این حالت Cd عمل نمی‌كند.
در بیشتر موارد عمل نكردن Cd به دلایل فوق همچون ذرات غبار بیشتر بر سطح Cd و یا اثر انگشت خودمان است كه به راحتی با آب ساده و یا كمی مایع دستشویی می‌توانید سطح Cd را تمیز كنید و البته لزومی ندارد Cdها را در ماشین لباسشویی و یا ظرف‌شویی بشوییم! تمام كاری كه باید انجام دهید این است كه سطح Cd را با یك تكه پارچه مرطوب (كه پرز ندهد) پاك كرده و بعد از اینكه از خشك شدن كامل آن اطمینان حاصل كردید، دوباره آن را در دستگاه بگذارید.
احتمالا راجع به پاك‌كنندگی شوینده‌هایی از قبیل خمیردندان و یا واكس بی‌رنگ و یا... بر روی Cd شنیده‌اید ولی لازم است بدانید كه هیچ كدام تاثیر مناسبی ندارند و بهترین روش برای پاك كردن Cdها همان استفاده از وسایل پاك‌كننده مخصوص است. علاوه بر اینها Dvdها هم براساس همان قوانین Cdها كار می‌كنند و نسبت به غبار و یا اثر انگشت حساس‌تر هستند و برای تمیز كردن می‌توان از روش‌های فوق استفاده كرد البته با حوصله و دقت بیشتر.